نویسنده = اکبری اصطهباناتی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفاوت رفتار توده‌های مستعد لغزش در زمین‌لرزه‌های میدان نزدیک و دور

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 311-321

محمد داودی؛ عباس اکبری اصطهباناتی