نویسنده = داودی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی توزیع تنش-کرنش دینامیکی سدهای خاکی درحالات مختلف VEGM

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 529-541

محمد داودی؛ آرش رزم‌خواه؛ علی جواهری


2. بررسی تفاوت رفتار توده‌های مستعد لغزش در زمین‌لرزه‌های میدان نزدیک و دور

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 311-321

محمد داودی؛ عباس اکبری اصطهباناتی