نویسنده = حسین زاده دلیر، علی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل مستطیلی با دماغه‌ی گرد

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 301-310

علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی؛ هادی ارونقی؛ سید حسین حسینی