نویسنده = سروقد مقدم، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اثر توزیع میراگر ویسکوز بر رفتار سازه نامتقارن

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 233-245

محمد رضا منصوری؛ حسن ناصری؛ عبدالرضا سروقد مقدم