نویسنده = تسنیمی، عباسعلی
تعداد مقالات: 2
1. همگن‌سازی خطی و تعیین پارامترهای ارتجاعی المانهای آجری تقویت شده با پوشش بتن

دوره 45، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 455-466

بهمن غیاثی؛ مسعود سلطانی محمدی؛ عباسعلی تسنیمی


2. تحلیل غیرخطی قاب‌های بتن مسلح سه بعدی با تاثیر اندرکنش بتن و میلگرد

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 141-154

عباسعلی تسنیمی؛ سید شاکر هاشمی؛ مسعود سلطانی محمدی