نویسنده = عزیزی، علی
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت استفاده از مدل افاین در زمین مرجع کردن تصاویر سنجنده Cartosat-1

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 257-266

فرزانه دادرس جوان؛ علی عزیزی