نویسنده = نیلی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. چه نوع پوزولان و به چه میزان در بتن‌های حجیم با مقاومت زیاد بکار ببریم؟

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 247-256

محمود نیلی؛ امیر مسعود صالحی