نویسنده = برادران حسینی، سید سعید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل قاب با خواص مواد غیرقطعی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 133-140

رضا عطارنژاد؛ سید سعید برادران حسینی