نویسنده = آل‌شیخ، علی‌اصغر
طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم تناظریابی برداری نیمه‌اتوماتیک

دوره 45، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 113-124

اعظم موسوی ملک؛ علی‌اصغر آل‌شیخ