نویسنده = آل‌شیخ، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم تناظریابی برداری نیمه‌اتوماتیک

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 113-124

اعظم موسوی ملک؛ علی‌اصغر آل‌شیخ