نویسنده = یوسفی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. حل معادله موج SH در فضای موجک برای مسائل مقادیر مرزی

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 99-111

حسن یوسفی؛ اسدالله نورزاد