نویسنده = کتابداری، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامیکی اندرکنش امواج خطی با سکوی شناور اسپار

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 45-52

محمد جواد کتابداری؛ سینا میرزایی صفت