نویسنده = احمدی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نفوذ پذیری بتن در مقابل گاز اکسیژن

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 9-15

محمد شکرچی زاده؛ بابک احمدی؛ محمدحسین افتخار