نویسنده = میرمحمد حسینی، سید مجدالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی رانش فعال خاک تحت سربار سیکلی پشت دیوار دارای حرکت انتقالی

دوره 44، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 719-729

سید مجدالدین میرمحمد حسینی؛ سمانه محمدی