نویسنده = عابدی، کریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار سازه‌ای ستون‌های دوجدارة فولادی پر شده با بتن (CFDST)

دوره 44، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 635-647

هیوا چوگلی؛ محمدرضا چناقلو؛ کریم عابدی