نویسنده = فاخر، علی
تعیین محدوده ایمن به‌سازی درزه‌ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی

دوره 45، شماره 6، بهمن 1390، صفحه 709-720

رضا نجف‌زاده بابایی؛ رضا عطارنژاد؛ علی فاخر؛ محمد شکرچی‌زاده


تأثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکله‌های شمع و عرشه

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 279-290

سهیل محمدی؛ علی فاخر؛ حسن امیدعلی


مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 705-717

سید علیرضا میرلطیفی؛ علی فاخر؛ عباس قلندرزاده