نویسنده = میرلطیفی، سید علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله

دوره 44، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 705-717

سید علیرضا میرلطیفی؛ علی فاخر؛ عباس قلندرزاده