نویسنده = شفیعی‌فر، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر شیب اولیه سازه بر میزان سرریزی امواج از دیوارهای ساحلی شکل‌پذیر

دوره 44، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 657-666

هومن صاعدی؛ مهدی شفیعی‌فر؛ پیمان آق تومان