نویسنده = رفیعی، کامران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پارامترهای دستگاه PFWD در مدول سختی مصالح غیرچسبنده

دوره 44، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 537-545

امیر کاووسی؛ کامران رفیعی