نویسنده = غفوری آشتیانی، محسن
بررسی تجربی اثرات میزان سفت‌شدگی پیچ‌های پیونده‌های گوی‌سان بر صلبیت شبکه دو لایه فضاکار

دوره 44، شماره 3، مهر 1389

سیروس غلامپور؛ شاهرخ مالک؛ محسن غفوری آشتیانی؛ جواد واثقی امیری