نویسنده = قدرتی امیری، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آسیب پذیری لرز ه‌ای سازه‌های دوبلکسی بتن آرمه در برابر زلزله (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 479-486

غلامرضا قدرتی امیری؛ علی خیرالدین؛ علی کارگران