نویسنده = پاچناری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. روش زیرفضای یک‌بعدی اصلاح شده در تحلیل دینامیکی غیرخطی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389

رضا عطارنژاد؛ زهرا پاچناری