نویسنده = لطفی، وحید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اندرکنش دینامیکی سدهای بتنی قوسی و سنگ پی در حوزه فرکانس

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 579-591

حمیدرضا کاظمی نیاکرانی؛ وحید لطفی


2. تأثیرمدل‌های غیرخطی سنگ‌پی در تحلیل‌های سد بتنی دوقوسی کارون3

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389

آرش حسین زاده؛ مهدی نوبری نسب؛ وحید لطفی؛ عباس سروش