نویسنده = نوبری نسب، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرمدل‌های غیرخطی سنگ‌پی در تحلیل‌های سد بتنی دوقوسی کارون3

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389

آرش حسین زاده؛ مهدی نوبری نسب؛ وحید لطفی؛ عباس سروش