نویسنده = بقیعی، ندا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389

ندا بقیعی؛ محمدرضا اصفهانی؛ کاظم مسلم