نویسنده = بدیعی، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح مدل نسل سوم طیفی موج WAVEWATCH-III جهت کاربرد در مناطق نزدیک ساحل

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389

پیمان بدیعی؛ سید مصطفی سیادت موسوی