نویسنده = یگانه خاکسار، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت باربری پی‌های واقع بر شیروانی‌های مقعر در پلان به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389

اورنگ فرزانه؛ فرج‌الله عسکری؛ رضا یگانه خاکسار