نویسنده = فرزانه، اورنگ
تعداد مقالات: 8
1. بررسی آزمایشگاهی مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیرمستقیم و فشاری تک محوری مخلوط‌های آسفالت بازیافت شده با استفاده از کف قیر

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 803-825

سعید یوسف دوست؛ اورنگ فرزانه؛ علی محمد اسماعیلی؛ امیر احمدی


2. تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 45، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 697-707

هادی محمدزاده رومیانی؛ فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه


3. تحلیل ‌برگشتی داده‌های همگرایی‌سنجی و برداشت نشست ‌سطحی زمین‌ در حین اجرای زوج تونل رسالت (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 623-629

ملو آقامالیان؛ اورنگ فرزانه؛ امیر عباس بصیری تهرانی


4. نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 329-333

فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه


5. اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 191-201

مسعود میرابوطالبی؛ فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه


7. ظرفیت باربری پی‌های واقع بر شیروانی‌های مقعر در پلان به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389

اورنگ فرزانه؛ فرج‌الله عسکری؛ رضا یگانه خاکسار


8. تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی‌ها بر اساس مکانیسم گسیختگی چرخشی

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود فاضلی نیا