نویسنده = اورنگ فرزانه
تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 45، شماره 6، بهمن 1390، صفحه 697-707

هادی محمدزاده رومیانی؛ فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه


نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 329-333

فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه


اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 191-201

مسعود میرابوطالبی؛ فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه


ظرفیت باربری پی‌های واقع بر شیروانی‌های مقعر در پلان به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 44، شماره 2، تیر 1389

اورنگ فرزانه؛ فرج‌الله عسکری؛ رضا یگانه خاکسار


تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی‌ها بر اساس مکانیسم گسیختگی چرخشی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1389

فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود فاضلی نیا