نویسنده = میرقاسمی، علی اصغر
تعداد مقالات: 6
1. مدل‌سازی اجزاء مجزا برای ذرات با شکل نامنظم در محیط دو بعدی

دوره 45، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 671-684

صبا عابدی انارکی؛ علی اصغر میرقاسمی


2. شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز (تیزگوشه)

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 291-300

علی اصغر میرقاسمی؛ سهیل محمدی؛ احد باقرزاده خلخالی


3. مطالعه رفتار سد مارون در مرحله دوم آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق

دوره 44، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 607-619

مسعود پلاسی؛ بهنام صالحی؛ علی اصغر میرقاسمی


4. بررسی رفتار سد تبارک آباد در دوران ساخت با استفاده از تحلیل‌های برگشتی (یادداشت فنی)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1389

علیرضا فریور؛ علی اصغر میرقاسمی؛ رضا مهین روستا


6. بررسی شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389

سید امید خامسی؛ علی اصغر میرقاسمی