نویسنده = خامسی، سید امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1389

سید امید خامسی؛ علی اصغر میرقاسمی