نویسنده = سید شاهکرم فرد، سید محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطوح عملکرد در سازه های فلزی نا متقارن در پلان باقاب خمشی

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

فرامرز خوشنودیان؛ سید محمد حسین سید شاهکرم فرد