نویسنده = متولی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. کنترل نیمه‌فعال سازه‌ی یک درجه آزادی به روش PID تحت تحریک زلزله با استفاده از میراگر MR

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 775-789

سید امیر کیوان قربانی تنها؛ فلیکس وبر؛ مسعود متولی


2. مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان‌های فشاری و مقایسه با SIFCON

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

بهاره عبداللهی؛ محمد شکرچی زاده؛ مسعود متولی؛ مهدی بخشی