نویسنده = شکرچی زاده، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نفوذ پذیری بتن در مقابل گاز اکسیژن

دوره 45، شماره 1، بهار 1390، صفحه 9-15

محمد شکرچی زاده؛ بابک احمدی؛ محمدحسین افتخار


2. مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان‌های فشاری و مقایسه با SIFCON

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

بهاره عبداللهی؛ محمد شکرچی زاده؛ مسعود متولی؛ مهدی بخشی