نویسنده = قربانپور، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. ارتعاش عمودی سقف‌های کامپوزیت با استفاده از روش شبکه عصبی

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

امیرحسین قربانپور؛ مهدی قاسمیه