نویسنده = فرزانه، اورنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی‌های منفرد قرار گرفته در بالادست شیروانی‌ها

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری؛ امیرحسین حداد