نویسنده = فاضلی نیا، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی‌ها بر اساس مکانیسم گسیختگی چرخشی

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود فاضلی نیا