نویسنده = عسکری، فرج الله
تعداد مقالات: 5
1. نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 329-333

فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه


2. اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 191-201

مسعود میرابوطالبی؛ فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه


3. تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی‌ها بر اساس مکانیسم گسیختگی چرخشی

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود فاضلی نیا


4. بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی‌های منفرد قرار گرفته در بالادست شیروانی‌ها

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری؛ امیرحسین حداد


5. پهنه‌بندی خطر روانگرایی استان لرستان

دوره 43، شماره 1، زمستان 1388

فرج الله عسکری؛ امیر قاسمی