نویسنده = شاه محمدی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر موج شوک حاصل از انفجار بر لوله‌های مغروق

دوره 44، شماره 1، بهار 1389

حامد شاه محمدی؛ سهیل محمدی