نویسنده = اردشیر بهرستاقی، عزیزالله
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل دینامیکی فضای کامل همسانگرد جانبی با صفحه صلب دایره‌ای

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 741-752

عزیزالله اردشیر بهرستاقی؛ مرتضی اسکندری قادی


2. توابع پتانسیل اسکالر برای مسائل الاستودینامیک در انواع دستگاه‌های مختصات استوانه‌ای

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 125-131

مرتضی اسکندری قادی؛ عزیزالله اردشیر بهرستاقی